Околна среда

Околна среда

22 май 2018

Лист по лист рециклираната хартия носи промяната зад която сме застанали.

 

Използването на синтетични и рециклирани материали не само

придава модерен облик на рекламните материали,

а и помага на околната среда за да живеем в

по-добър, зелен и изобилстващ свят.

 

Започнете промяната днес!

Разпечатвайте документацията от офиса си на рециклирана хартия,

поръчвайте рекламните си материали на алтернативни медии и рециклирани картони,

изхвърляйте отпадъците разделно.

 

Всяка препоръка превърнала се в практика носи кътче по-чиста природа.